அக்ஷய் ஶ்ரீவத்ஸன்

/ak.ʂaj ɕɾiː.ʋat.san̪/

வேற எழுத்து முறைகளில்: Akshay Srivatsan உம் 𑌅𑌕𑍍𑌷𑌯𑍍 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌤𑍍𑌸𑌨𑍍 உம் अक्षय् श्रीवत्सन् உம் 𑀅𑀓𑁆𑀱𑀬𑁆 𑀰𑁆𑀭𑀻𑀯𑀢𑁆𑀲𑀦𑁆 உம் akṣay srīvatsan உம்

தமிழ் மொழியில் தவிர, இந்த இணையதளம் ஆங்கில மொழியிலும், லடின் மொழியிலும், சம்ஸ்கிருத மொழியிலும் கிடைக்கும்.

வணக்கம்!

வணக்கம்!

என்னுடைய இணையதளத்துடைய தமிழ் திருப்புதலுக்கு வரவேற்பு! எனக்கு தமிழ் புரியும், பேசவும் தெரியும், ஆனால் இன்னும் சரியாக எழுதக் கற்றுக் கொண்டு இருக்கிறேன்; கொஞ்சம் தப்புகளைப் பார்த்தால், எனக்குச் சொல்லுங்கள்.

என்னை பற்றி

ஸான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோ முனாலில் எனுடைய புகைப்படம்

என்னுடைய பெயர் அக்ஷய். ஸ்டான்ஃபோர்ட் யுனிவர்சிட்டியில் நான் கணினி அறிவியலைப் படிக்கிற மாணவன். இக்காலத்தில் நான் இயக்க அமைப்புகளைப் பற்றி கற்றுக் கொண்டு இருக்கிறேன்; இதற்கு முன்னால் நான் கணினி வரைகலைப் பற்றி கற்றுக் கொண்டு இருந்தேன்.

பள்ளிக்கு வெளியில், புகைப்படங்களை எடுக்கவும், பியானோவை வாசிக்கவும், மொழிகளைக் கற்றுக்கவும் எனக்குப் பிடிக்கும். எனக்கு ஆங்கிலமும், தமிழும், லடினும், கொஞ்சம் ஹிந்தியும், கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதமும் தெரியும்.

என்னுடைய படிப்புகள்

இப்பொழுது, நான் ஸ்டான்ஃபோர்டில் ஒரு பட்டதாரி மாணவனனாக இருக்கிறேன் (௨௦௨௦–௨௦௨௨). இதற்கு முன், நான் ஸ்டான்ஃபோர்டிலே ஒரு இளங்கலை மாணவனாக இருந்தேன் (௨௦௧௭–௨௦௨௧). அதற்கு முன், நான் மென்லோ ஸ்கூலில் படித்துக் கொண்டு இருந்தேன் (௨௦௧௩–௨௦௧௭).

என்னுடைய புராஜக்ட்கள்

கார்டா: ஸ்டான்ஃபோர்டில் இருக்கிற மாணவர்களுக்காக வகுப்புத் தேர்வு பண்ண ஒரு இணையதளம்.

ஸ்டேஜ்காஸ்ட்: நடிகர்களுக்காகவும் இசைப்பாடகர்களுக்காகவும் கோவிட் இருக்கும் பொழுது இணையம் மூலம் நாடகங்களை நடக்க வைக்கிற நிரல்.

என்னுடைய வேலைகள்

ஆக்வா சேட்டிலைட்: ரோபோடிக்ஸ் பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௨௧)

நான் ரோபோடடை ஓட்டுகிற முதல் நிரல் எழ்தினேன். இந்த ரோபோட், “தௌமஸ்”, கடலில் ஆய்வு பண்ணப் போகிறது.

ஸ்டான்ஃபோர்ட் CS 140E: கற்பித்தல் உதவியாள் (இளவேனிற்காலம் ௨௦௨௧)

நான் “CS 140E: இயக்க அமைப்புகள்” வகுப்புகாக உதவி பண்ணிக் கொண்டு இருந்தேன்.

இன்ஸ்டாகிராம்: உற்பத்தி பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௨௦)

நான் இன்ஸ்டாகிராம் பொறி கற்றல் குழுவில் வேலையை பண்ணிக் கொண்டேன்.

ஃபேஸ்புக்: உற்பத்தி பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௧௯)

நான் ஊட்டலும் கதைகளும் குழுவில் வேலை பண்ணிக் கொண்டு இருந்தேன்.

என்னுடைய வெளியிடுகள்

ஆய்வுகள்

கண்டுபிடிப்புகள்

இணைப்புகள்

© 2021 Akshay Srivatsan