அக்ஷய் ஶ்ரீவத்ஸன்

/ʌkʂʌj ɕɾiːʋʌdsʌn/

வேறு எழுத்து முறைகளில்: Akshay Srivatsan மற்றும் अक्षय् श्रीवत्सन् மற்றும் 𑀅𑀓𑁆𑀱𑀬𑁆 𑀰𑁆𑀭𑀻𑀯𑀢𑁆𑀲𑀦𑁆 மற்றும் akṣay srīvatsan மற்றும் 𑌅𑌕𑍍𑌷𑌯𑍍 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌤𑍍𑌸𑌨𑍍

தமிழ் மொழியில் தவிர, இந்த இணையத்தளம் ஆங்கில மொழியிலும், லத்தீன் மொழியிலும், சம்ஸ்கிருத மொழியிலும், ஹிந்தி மொழியிலும் கிடைக்கும்.

வணக்கம்!

என் இணையத்தளத்தின் தமிழ் திருப்புதலுக்கு வரவேற்பு! இந்த வலைப்பக்கத்தில் தவறுகளை பார்த்தால், எனக்குச் சொல்லுங்கள்.

என்னைப் பற்றி

ஸான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோ முனாலில் என் புகைப்படம்

என் பெயர் அக்ஷய். நான் ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவன் மாணவனாக இருக்கிறேன். நான் கணினி இயக்குத்தளங்களையும் வலையமைப்புகளையும் பற்றி ஆய்வு பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன். கலைகளில் கணினி அறிவியலை பயன்படுத்த முயற்சி பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன், ஸ்டேஜ்காஸ்டையும் பிரோலெப்டிக்கையும் போல்.

௨௦௨௩ குளிர்காலத்தில் நான் புது வகுப்பை, CS 45: அனைவரும் தெரிய வேண்டிய மென்பொருட்கள், கற்பிக்கிறேன். மூன்றாவது வருஷமாக CS 140E: இயக்குத்தளங்கள் வகுப்பிலும் உதவுகிறேன்.

பள்ளிக்கு வெளியில், புகைப்படங்களை எடுக்கவும், பியானோவை வாசிக்கவும், மொழிகளைக் கற்றுக்கவும் எனக்குப் பிடிக்கும். எனக்கு ஆங்கிலமும், தமிழும், லத்தீனும், கொஞ்சம் ஹிந்தியும், கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதமும் தெரியும். எனக்கு சமூக நடனத்தையும் பிடிக்கும்.

என் படிப்புகள்

நான் ஸ்டான்ஃபோர்டில் முனைவர் பட்டத்திற்குப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இதற்கு முன்னால், நான் ஸ்டான்ஃபோர்டிலே முதுகலை பட்டத்தை முடித்தேன் (௨௦௨௦–௨௦௨௨). அதற்கு முன், நான் இளங்கலை மாணவனாக இருந்தேன் (௨௦௧௭–௨௦௨௧). நிறைய நாட்கள் முன்னால், நான் மென்லோ பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டு இருந்தேன் (௨௦௧௩–௨௦௧௭).

என் புராஜெக்ட்கள்

சொற்கள்: தமிழில் “வொர்டுல்” மாத்திரி ஒரு விளையாட்டு. ஓவொரு நாளும் புதிய சொல்லைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

கார்டா: ஸ்டான்ஃபோர்டில் இருக்கிற மாணவர்களுக்காக வகுப்புத் தேர்வு பண்ண ஒரு இணையத்தளம்.

ஸ்டேஜ்காஸ்டு மற்றும் பிரோலெப்டிக்கு: நடிகர்களுக்காகவும் இசைப்பாடகர்களுக்காகவும் இணையம் மூலம் நாடகங்களை நடக்க வைக்கிற நிரல்.

என் வேலைகள்

ஸ்டான்ஃபோர்டு கணினியியல்: ஆராய்ச்சி உதவியாள் (இலையுதிர்காலம் ௨௦௨௨)

ஸ்டான்ஃபோர்டின் அமைப்புகளும் பிணையங்களும் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகத்தில் நான் ஆராய்ச்சி உதவியாளாக இருந்தேன். ஸ்டேஜ்காஸ்டின் புதிய பதிப்பில் வேலைப் பண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். இந்த புது புதிப்பால் பியானோ வாசிப்பவர்கள் இணையம் மூலம் ஒன்றாக வாசிக்க முடியும்.

ஸ்டான்ஃபோர்டு CS 240LX: ஆசிரியர் உதவியாள் (இளவேனிற்காலம் ௨௦௨௨)

நான் “CS 240LX: அமைப்பு ஆய்வகம்” வகுப்பிற்கு உதவினேன். இந்த வகுப்பு CS 140Eயுக்குப் பிறகு வரகிறது. ௨௦௨௨க்கு முன்னால், இந்த வகுப்பு ஒரு முறை தான் நடந்தது (௨௦௨௦இல், நான் எடுத்துக் கொண்டிருந்து பொழுது).

இதை விட அதிகமாகக் கற்றுக்க வேண்டும் என்றால், வகுப்பின் கிட்ஹுபு ரெபாஸிடோரியுக்கு செல்லுங்கள்.

ஸ்டான்ஃபோர்டு CS 140E: ஆசிரியர் உதவியாள் (குளிர்காலம் ௨௦௨௨)

நான் “CS 140E: இயக்குத்தளங்கள்” வகுப்புக்காக உதவி பண்ணிக் கொண்டு இருந்தேன். நான் அலுவலக நேரங்களை நடத்தினேன். புதிய கோப்பு முறைமைகள் ஆய்வக வகுப்பீடை எழுதினேன்.

இதை விட அதிகமாகக் கற்றுக்க வேண்டும் என்றால், வகுப்பின் கிட்ஹுபு ரெபாஸிடோரியுக்கு செல்லுங்கள்.

ஆகுவா ஸாட்டெலைட்டு: ரோபாடிக்ஸ் பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௨௧)

ஆகுவா ஸாட்டெலைட்டில், நான் ரோபாடை ஓட்டுகிற முதல் நிரல் எழதினேன். இந்த ரோபாடு, “தௌமஸ்”, கடலில் ஆய்வு பண்ணப் போகிறது.

ஸ்டான்ஃபோர்டு CS 140E: ஆசிரியர் உதவியாள் (இளவேனிற்காலம் ௨௦௨௧)

நான் “CS 140E: இயக்குத்தளங்கள்” வகுப்புக்காக உதவி பண்ணிக் கொண்டு இருந்தேன்.

இதை விட அதிகமாகக் கற்றுக்க வேண்டும் என்றால், வகுப்பின் கிட்ஹுபு ரெபாஸிடோரியுக்கு செல்லுங்கள்.

இன்ஸ்டாகிராம்: உற்பத்தி பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௨௦)

நான் இன்ஸ்டாகிராமின் பொறி கற்றல் குழுவில் வேலையைப் பண்ணிக் கொண்டிருந்தேன்.

ஃபேஸ்புக்கு: உற்பத்தி பொறியாள் (கோடைக்காலம் ௨௦௧௯)

நான் ஊட்டலும் கதைகளும் குழுவில் வேலையைப் பண்ணிக் கொண்டிருந்தேன்.

என் வெளியிடுகள்

ஆய்வுகள்

கண்டுபிடிப்புகள்

இணைப்புகள்

© 2023 Akshay Srivatsan